МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 42%
 • Отсъствия: 51%
 • Ръчно дописани: 5%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 49%
 • Съгласие с мнозинството: 46% (93%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 47% (93%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 2% (5%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА през годините.
Регистрации на МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА.
Гласове на МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА (сравнение с позицията на партията).