МИРОСЛАВ ХРИСТОФОРОВ НАЙДЕНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 3
 • Присъствия: 66%
 • Отсъствия: 33%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 162
 • Отсъствия: 0%
 • Съгласие с мнозинството: 90% (91%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (0%)
 • Съгласие с партията: 91% (91%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 8% (8%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на МИРОСЛАВ ХРИСТОФОРОВ НАЙДЕНОВ през годините.
Регистрации на МИРОСЛАВ ХРИСТОФОРОВ НАЙДЕНОВ.
Гласове на МИРОСЛАВ ХРИСТОФОРОВ НАЙДЕНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на МИРОСЛАВ ХРИСТОФОРОВ НАЙДЕНОВ (сравнение с позицията на партията).