МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 11%
 • Отсъствия: 69%
 • Ръчно дописани: 19%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 90%
 • Съгласие с мнозинството: 6% (65%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (16%)
 • Съгласие с партията: 7% (81%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 1% (17%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ през годините.
Регистрации на МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ.
Гласове на МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ (сравнение с позицията на партията).