МИТХАТ САБРИ МЕТИН

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 9%
 • Отсъствия: 40%
 • Ръчно дописани: 49%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 91%
 • Съгласие с мнозинството: 4% (51%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (32%)
 • Съгласие с партията: 6% (82%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 1% (16%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на МИТХАТ САБРИ МЕТИН през годините.
Регистрации на МИТХАТ САБРИ МЕТИН.
Гласове на МИТХАТ САБРИ МЕТИН (сравнение с мнозинството).
Гласове на МИТХАТ САБРИ МЕТИН (сравнение с позицията на партията).