МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 429
 • Присъствия: 46%
 • Отсъствия: 41%
 • Ръчно дописани: 12%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 16976
 • Отсъствия: 34%
 • Съгласие с мнозинството: 61% (94%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 62% (94%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 3% (4%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА през годините.
Регистрации на МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА.
Гласове на МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на МОНИКА ХАНС ПАНАЙОТОВА (сравнение с позицията на партията).