МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 25%
 • Отсъствия: 44%
 • Ръчно дописани: 30%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 88%
 • Съгласие с мнозинството: 6% (54%)
 • Противоречие на мнозинството: 3% (30%)
 • Съгласие с партията: 10% (83%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 1% (15%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ през годините.
Регистрации на МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ.
Гласове на МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ (сравнение с позицията на партията).