НЕДЯЛКО ТЕНЕВ НЕДЯЛКОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 305
 • Присъствия: 86%
 • Отсъствия: 11%
 • Ръчно дописани: 1%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 12202
 • Отсъствия: 16%
 • Съгласие с мнозинството: 80% (95%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 80% (96%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 2% (2%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на НЕДЯЛКО ТЕНЕВ НЕДЯЛКОВ през годините.
Регистрации на НЕДЯЛКО ТЕНЕВ НЕДЯЛКОВ.
Гласове на НЕДЯЛКО ТЕНЕВ НЕДЯЛКОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на НЕДЯЛКО ТЕНЕВ НЕДЯЛКОВ (сравнение с позицията на партията).