НЕДЯЛКО ЖИВКОВ СЛАВОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 181
 • Присъствия: 75%
 • Отсъствия: 20%
 • Ръчно дописани: 3%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 7579
 • Отсъствия: 27%
 • Съгласие с мнозинството: 63% (88%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (2%)
 • Съгласие с партията: 64% (89%)
 • Противоречие на партията: 1% (1%)
 • Въздържал се: 6% (9%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на НЕДЯЛКО ЖИВКОВ СЛАВОВ през годините.
Регистрации на НЕДЯЛКО ЖИВКОВ СЛАВОВ.
Гласове на НЕДЯЛКО ЖИВКОВ СЛАВОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на НЕДЯЛКО ЖИВКОВ СЛАВОВ (сравнение с позицията на партията).