НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 24%
 • Отсъствия: 46%
 • Ръчно дописани: 29%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 87%
 • Съгласие с мнозинството: 6% (50%)
 • Противоречие на мнозинството: 3% (27%)
 • Съгласие с партията: 9% (77%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 2% (21%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ през годините.
Регистрации на НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ.
Гласове на НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ (сравнение с мнозинството).
Гласове на НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ (сравнение с позицията на партията).