НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 65%
 • Отсъствия: 25%
 • Ръчно дописани: 9%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 83%
 • Съгласие с мнозинството: 8% (51%)
 • Противоречие на мнозинството: 3% (22%)
 • Съгласие с партията: 11% (72%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 4% (26%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР през годините.
Регистрации на НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР.
Гласове на НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР (сравнение с мнозинството).
Гласове на НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР (сравнение с позицията на партията).