НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: АТАКА.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 10%
 • Отсъствия: 70%
 • Ръчно дописани: 18%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 93%
 • Съгласие с мнозинството: 5% (75%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (9%)
 • Съгласие с партията: 5% (83%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 1% (15%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ през годините.
Регистрации на НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ.
Гласове на НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ (сравнение с позицията на партията).