НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 282
 • Присъствия: 78%
 • Отсъствия: 21%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 11212
 • Отсъствия: 36%
 • Съгласие с мнозинството: 60% (94%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 60% (95%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 2% (4%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ през годините.
Регистрации на НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ.
Гласове на НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ (сравнение с позицията на партията).