ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: АТАКА.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 47%
 • Отсъствия: 33%
 • Ръчно дописани: 18%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 67%
 • Съгласие с мнозинството: 27% (86%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (6%)
 • Съгласие с партията: 28% (88%)
 • Противоречие на партията: 1% (4%)
 • Въздържал се: 2% (7%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ през годините.
Регистрации на ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ.
Гласове на ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ОГНЯН АНДОНОВ ПЕЙЧЕВ (сравнение с позицията на партията).