ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: АТАКА.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 81%
 • Отсъствия: 14%
 • Ръчно дописани: 4%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 71%
 • Съгласие с мнозинството: 25% (88%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (6%)
 • Съгласие с партията: 26% (92%)
 • Противоречие на партията: 0% (2%)
 • Въздържал се: 1% (5%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ през годините.
Регистрации на ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ.
Гласове на ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ (сравнение с позицията на партията).