ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: АТАКА.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 50%
 • Отсъствия: 22%
 • Ръчно дописани: 27%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 85%
 • Съгласие с мнозинството: 12% (82%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (10%)
 • Съгласие с партията: 13% (90%)
 • Противоречие на партията: 0% (2%)
 • Въздържал се: 1% (7%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ през годините.
Регистрации на ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ.
Гласове на ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ (сравнение с позицията на партията).