ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: АТАКА.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 73%
 • Отсъствия: 19%
 • Ръчно дописани: 6%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 65%
 • Съгласие с мнозинството: 29% (86%)
 • Противоречие на мнозинството: 3% (11%)
 • Съгласие с партията: 32% (93%)
 • Противоречие на партията: 1% (3%)
 • Въздържал се: 0% (2%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ през годините.
Регистрации на ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ.
Гласове на ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ (сравнение с позицията на партията).