ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 74
 • Присъствия: 83%
 • Отсъствия: 16%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 3375
 • Отсъствия: 18%
 • Съгласие с мнозинството: 74% (91%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 74% (92%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 6% (7%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ през годините.
Регистрации на ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ.
Гласове на ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ (сравнение с позицията на партията).