ПЕТЪР ИВАНОВ ДАСКАЛОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 127
 • Присъствия: 88%
 • Отсъствия: 11%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 5780
 • Отсъствия: 21%
 • Съгласие с мнозинството: 71% (90%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (0%)
 • Съгласие с партията: 72% (91%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 6% (8%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ПЕТЪР ИВАНОВ ДАСКАЛОВ през годините.
Регистрации на ПЕТЪР ИВАНОВ ДАСКАЛОВ.
Гласове на ПЕТЪР ИВАНОВ ДАСКАЛОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ПЕТЪР ИВАНОВ ДАСКАЛОВ (сравнение с позицията на партията).