ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: АТАКА.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 44%
 • Отсъствия: 41%
 • Ръчно дописани: 14%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 73%
 • Съгласие с мнозинството: 22% (86%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (6%)
 • Съгласие с партията: 23% (90%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 2% (7%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ през годините.
Регистрации на ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ.
Гласове на ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ (сравнение с позицията на партията).