ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 36%
 • Отсъствия: 49%
 • Ръчно дописани: 13%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 72%
 • Съгласие с мнозинството: 9% (35%)
 • Противоречие на мнозинството: 8% (29%)
 • Съгласие с партията: 17% (64%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 9% (34%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ през годините.
Регистрации на ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ.
Гласове на ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ (сравнение с позицията на партията).