ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 339
 • Присъствия: 66%
 • Отсъствия: 27%
 • Ръчно дописани: 6%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 13120
 • Отсъствия: 38%
 • Съгласие с мнозинството: 58% (94%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 58% (94%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 2% (3%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ през годините.
Регистрации на ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ.
Гласове на ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ (сравнение с позицията на партията).