ПЛАМЕН ТЕНЕВ РУСЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 181
 • Присъствия: 20%
 • Отсъствия: 48%
 • Ръчно дописани: 31%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 7579
 • Отсъствия: 46%
 • Съгласие с мнозинството: 49% (91%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 49% (92%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 3% (7%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ПЛАМЕН ТЕНЕВ РУСЕВ през годините.
Регистрации на ПЛАМЕН ТЕНЕВ РУСЕВ.
Гласове на ПЛАМЕН ТЕНЕВ РУСЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ПЛАМЕН ТЕНЕВ РУСЕВ (сравнение с позицията на партията).