ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 68%
 • Отсъствия: 20%
 • Ръчно дописани: 11%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 87%
 • Съгласие с мнозинството: 4% (39%)
 • Противоречие на мнозинството: 3% (27%)
 • Съгласие с партията: 8% (66%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 4% (32%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ през годините.
Регистрации на ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ.
Гласове на ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ (сравнение с позицията на партията).