РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 113
 • Присъствия: 96%
 • Отсъствия: 3%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 5176
 • Отсъствия: 8%
 • Съгласие с мнозинството: 83% (91%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 83% (91%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 6% (7%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА през годините.
Регистрации на РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА.
Гласове на РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА (сравнение с позицията на партията).