РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 43%
 • Отсъствия: 31%
 • Ръчно дописани: 25%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 91%
 • Съгласие с мнозинството: 3% (42%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (30%)
 • Съгласие с партията: 5% (68%)
 • Противоречие на партията: 0% (4%)
 • Въздържал се: 2% (27%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ през годините.
Регистрации на РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ.
Гласове на РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ (сравнение с мнозинството).
Гласове на РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ (сравнение с позицията на партията).