РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 36%
 • Отсъствия: 35%
 • Ръчно дописани: 28%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 92%
 • Съгласие с мнозинството: 3% (53%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (24%)
 • Съгласие с партията: 5% (76%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 1% (21%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН през годините.
Регистрации на РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН.
Гласове на РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН (сравнение с мнозинството).
Гласове на РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН (сравнение с позицията на партията).