РУМЕН СТЕФАНОВ СТОИЛОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 392
 • Присъствия: 73%
 • Отсъствия: 23%
 • Ръчно дописани: 3%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 16445
 • Отсъствия: 46%
 • Съгласие с мнозинството: 48% (89%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (2%)
 • Съгласие с партията: 48% (89%)
 • Противоречие на партията: 1% (2%)
 • Въздържал се: 4% (7%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на РУМЕН СТЕФАНОВ СТОИЛОВ през годините.
Регистрации на РУМЕН СТЕФАНОВ СТОИЛОВ.
Гласове на РУМЕН СТЕФАНОВ СТОИЛОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на РУМЕН СТЕФАНОВ СТОИЛОВ (сравнение с позицията на партията).