СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: КБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 10%
 • Отсъствия: 57%
 • Ръчно дописани: 31%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 95%
 • Съгласие с мнозинството: 1% (37%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (41%)
 • Съгласие с партията: 3% (76%)
 • Противоречие на партията: 0% (2%)
 • Въздържал се: 1% (21%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ през годините.
Регистрации на СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ.
Гласове на СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ (сравнение с позицията на партията).