СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 458
 • Присъствия: 81%
 • Отсъствия: 15%
 • Ръчно дописани: 3%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18617
 • Отсъствия: 26%
 • Съгласие с мнозинството: 69% (94%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 69% (94%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 3% (4%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА през годините.
Регистрации на СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА.
Гласове на СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА (сравнение с позицията на партията).