СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 48%
 • Отсъствия: 46%
 • Ръчно дописани: 5%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 24%
 • Съгласие с мнозинството: 70% (93%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 71% (94%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 3% (5%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ през годините.
Регистрации на СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ.
Гласове на СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ (сравнение с позицията на партията).