СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: АТАКА.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 78%
 • Отсъствия: 16%
 • Ръчно дописани: 4%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 65%
 • Съгласие с мнозинството: 26% (78%)
 • Противоречие на мнозинството: 4% (13%)
 • Съгласие с партията: 30% (89%)
 • Противоречие на партията: 1% (3%)
 • Въздържал се: 2% (7%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ през годините.
Регистрации на СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ.
Гласове на СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ (сравнение с позицията на партията).