СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 60%
 • Отсъствия: 36%
 • Ръчно дописани: 3%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 47%
 • Съгласие с мнозинството: 48% (91%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 48% (92%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 3% (6%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ през годините.
Регистрации на СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ.
Гласове на СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ (сравнение с позицията на партията).