СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 460
 • Присъствия: 62%
 • Отсъствия: 34%
 • Ръчно дописани: 3%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18629
 • Отсъствия: 17%
 • Съгласие с мнозинството: 74% (90%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 74% (90%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 7% (8%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА през годините.
Регистрации на СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА.
Гласове на СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА (сравнение с позицията на партията).