СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: АТАКА.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 20%
 • Отсъствия: 47%
 • Ръчно дописани: 32%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 77%
 • Съгласие с мнозинството: 19% (85%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (6%)
 • Съгласие с партията: 20% (89%)
 • Противоречие на партията: 0% (2%)
 • Въздържал се: 1% (7%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ през годините.
Регистрации на СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ.
Гласове на СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ (сравнение с позицията на партията).