СТОЯН ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 110
 • Присъствия: 10%
 • Отсъствия: 73%
 • Ръчно дописани: 16%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 3635
 • Отсъствия: 91%
 • Съгласие с мнозинството: 7% (96%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (0%)
 • Съгласие с партията: 7% (95%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 0% (3%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на СТОЯН ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ през годините.
Регистрации на СТОЯН ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ.
Гласове на СТОЯН ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на СТОЯН ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ (сравнение с позицията на партията).