СВИЛЕН НИКОЛОВ КРАЙЧЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 304
 • Присъствия: 75%
 • Отсъствия: 24%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 12192
 • Отсъствия: 37%
 • Съгласие с мнозинството: 60% (96%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (0%)
 • Съгласие с партията: 60% (96%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 1% (2%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на СВИЛЕН НИКОЛОВ КРАЙЧЕВ през годините.
Регистрации на СВИЛЕН НИКОЛОВ КРАЙЧЕВ.
Гласове на СВИЛЕН НИКОЛОВ КРАЙЧЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на СВИЛЕН НИКОЛОВ КРАЙЧЕВ (сравнение с позицията на партията).