ТАНЯ ДИМИТРОВА ВЪЖАРОВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 352
 • Присъствия: 55%
 • Отсъствия: 44%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 15142
 • Отсъствия: 10%
 • Съгласие с мнозинството: 83% (93%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 84% (94%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 4% (5%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ТАНЯ ДИМИТРОВА ВЪЖАРОВА през годините.
Регистрации на ТАНЯ ДИМИТРОВА ВЪЖАРОВА.
Гласове на ТАНЯ ДИМИТРОВА ВЪЖАРОВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ТАНЯ ДИМИТРОВА ВЪЖАРОВА (сравнение с позицията на партията).