ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 7%
 • Отсъствия: 67%
 • Ръчно дописани: 25%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 69%
 • Съгласие с мнозинството: 28% (93%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (2%)
 • Съгласие с партията: 28% (93%)
 • Противоречие на партията: 0% (2%)
 • Въздържал се: 1% (3%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА през годините.
Регистрации на ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА.
Гласове на ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА (сравнение с позицията на партията).