ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: РЗС.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 77%
 • Отсъствия: 14%
 • Ръчно дописани: 8%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 77%
 • Съгласие с мнозинството: 17% (77%)
 • Противоречие на мнозинството: 2% (10%)
 • Съгласие с партията: 19% (86%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 2% (12%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ през годините.
Регистрации на ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ.
Гласове на ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ (сравнение с позицията на партията).