ТОДОР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 55
 • Присъствия: 98%
 • Отсъствия: 1%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 2677
 • Отсъствия: 4%
 • Съгласие с мнозинството: 87% (91%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (0%)
 • Съгласие с партията: 87% (91%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 7% (7%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ТОДОР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ през годините.
Регистрации на ТОДОР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ.
Гласове на ТОДОР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ТОДОР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ (сравнение с позицията на партията).