ТОДОР ЖАКОВ ЙОСИФОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

  • Сесии на които е имал право да присъства: 1
  • Присъствия: 0%
  • Отсъствия: 100%
  • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

  • Гласове които е имал право да даде: 65
  • Отсъствия: 100%

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ТОДОР ЖАКОВ ЙОСИФОВ през годините.
Регистрации на ТОДОР ЖАКОВ ЙОСИФОВ.
Гласове на ТОДОР ЖАКОВ ЙОСИФОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ТОДОР ЖАКОВ ЙОСИФОВ (сравнение с позицията на партията).