ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 71%
 • Отсъствия: 23%
 • Ръчно дописани: 5%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 49%
 • Съгласие с мнозинството: 47% (94%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (2%)
 • Съгласие с партията: 47% (94%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 1% (3%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА през годините.
Регистрации на ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА.
Гласове на ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА (сравнение с позицията на партията).