ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА

Данни

Партийна група по време на изборите: АТАКА.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 54%
 • Отсъствия: 28%
 • Ръчно дописани: 16%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 68%
 • Съгласие с мнозинството: 28% (91%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (4%)
 • Съгласие с партията: 29% (93%)
 • Противоречие на партията: 0% (3%)
 • Въздържал се: 1% (3%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА през годините.
Регистрации на ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА.
Гласове на ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА (сравнение с позицията на партията).