ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 460
 • Присъствия: 60%
 • Отсъствия: 33%
 • Ръчно дописани: 5%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18629
 • Отсъствия: 39%
 • Съгласие с мнозинството: 57% (94%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (2%)
 • Съгласие с партията: 57% (95%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 1% (3%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА през годините.
Регистрации на ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА.
Гласове на ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА (сравнение с позицията на партията).