ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: РЗС.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 82
 • Присъствия: 47%
 • Отсъствия: 46%
 • Ръчно дописани: 6%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 2827
 • Отсъствия: 66%
 • Съгласие с мнозинството: 24% (73%)
 • Противоречие на мнозинството: 3% (10%)
 • Съгласие с партията: 27% (83%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 5% (16%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ през годините.
Регистрации на ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ.
Гласове на ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ (сравнение с позицията на партията).