ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 464
 • Присъствия: 83%
 • Отсъствия: 13%
 • Ръчно дописани: 3%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18791
 • Отсъствия: 28%
 • Съгласие с мнозинството: 64% (90%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 64% (90%)
 • Противоречие на партията: 1% (1%)
 • Въздържал се: 5% (7%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ през годините.
Регистрации на ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ.
Гласове на ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ (сравнение с позицията на партията).