ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 3
 • Присъствия: 33%
 • Отсъствия: 66%
 • Ръчно дописани: 0%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 162
 • Отсъствия: 12%
 • Съгласие с мнозинството: 83% (95%)
 • Противоречие на мнозинството: 1% (1%)
 • Съгласие с партията: 84% (96%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 2% (2%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ през годините.
Регистрации на ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ.
Гласове на ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ (сравнение с позицията на партията).