ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ДПС.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 60%
 • Отсъствия: 26%
 • Ръчно дописани: 13%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 75%
 • Съгласие с мнозинството: 12% (52%)
 • Противоречие на мнозинството: 5% (22%)
 • Съгласие с партията: 17% (73%)
 • Противоречие на партията: 0% (0%)
 • Въздържал се: 6% (25%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ през годините.
Регистрации на ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ.
Гласове на ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ (сравнение с позицията на партията).