ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: ГЕРБ.

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 336
 • Присъствия: 57%
 • Отсъствия: 34%
 • Ръчно дописани: 8%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 13011
 • Отсъствия: 40%
 • Съгласие с мнозинството: 55% (93%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (1%)
 • Съгласие с партията: 55% (93%)
 • Противоречие на партията: 0% (1%)
 • Въздържал се: 2% (4%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ през годините.
Регистрации на ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ.
Гласове на ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ (сравнение с позицията на партията).