ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ

Данни

Партийна група по време на изборите: АТАКА.

Но при последното гласуване е независим

Регистрации от началото на заседанията:

 • Сесии на които е имал право да присъства: 463
 • Присъствия: 60%
 • Отсъствия: 35%
 • Ръчно дописани: 3%

Гласове (в скоби са процентите без да се броят отсъствията):

 • Гласове които е имал право да даде: 18756
 • Отсъствия: 87%
 • Съгласие с мнозинството: 10% (82%)
 • Противоречие на мнозинството: 0% (4%)
 • Съгласие с партията: 10% (84%)
 • Противоречие на партията: 0% (2%)
 • Въздържал се: 1% (12%)

Гласове и отсъствия през годините

Гласове и отсъствия на ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ през годините.
Регистрации на ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ.
Гласове на ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ (сравнение с мнозинството).
Гласове на ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ (сравнение с позицията на партията).